Αιγυπτιακή Αστρολογία


Από τον Στέλιο Νικολάου

Τηλ. 9019015063

Η Αιγυπτιακή Αστρολογία άρχισε να αποκτά υπόσταση αρκετούς αιώνες πριν, την εποχή των Πυραμίδων και της Αρχαίας Αιγύπτου καθώς υπήρξε η περιέργεια και η ανάγκη να γνωρίζουν το θα πρόκειται να συμβεί σε μελλοντικό χρόνο. Ταυτόχρονα με την παρατήρηση του Ουράνιου Θόλου, των Πλανητών αλλά και με τις Μαθηματικές γνώσεις που υπήρχαν και τη φιλοσοφία, αναπτυχτεί μέσα από ανάγκες της ίδιας της Ζωής για την πορεία της στο χρόνο, ανέπτυξαν την Αστρολογία και έτσι δημιούργησαν ένα σύστημα που στις μέρες μας εκπλήσσει την Αστρολογική Κοινότητα με την ακρίβεια υπολογισμών αλλά και την εγκυρότητα των προβλέψεων.

Η Αστρολογία της Αρχαίας Αιγύπτου όπως και η Δυτική Αστρολογία έχει 12 Ζώδια όπου στην Αιγυπτιακή αντιστοιχούν σε Θεότητες, οπότε και στο Ωροσκόπιο του ατόμου ανάλογα με τις Θεότητες αυτές προκύπτει εύνοια ή δυσμένεια με σκοπό της καλυτέρευση της Ψυχής μέσα από δοκιμασίες που παρουσιάζονται άλλες φορές ως συμβάντα και άλλες ως πρόσωπα που παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στη Ζωή του εξεταζόμενου.

Στην πάροδο του χρόνου, οι γνώσεις για την Αρχαία Αστρολογία της Αιγύπτου μειώθηκαν καθώς συνέβαλλαν σε αυτό τόσο η πτώση όμως της Αιγυπτιακής κυριαρχίας και κουλτούρας όσο και η παρουσία της βυζαντινή αλλά και Αραβικής κυριαρχίας.

Τηλεφωνήστε τώρα στο
PLANET PHONES 14990

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια

Κλήση 14990