Η Δυναμική των Αριθμών / The Dynamics of Numbers

Η ενασχόλησή μου με την Αριθμολογία περίπου μία εικοσαετία σε συνδυασμό με την παράλληλη γνώση μου Αστρολογίας και η διάθεσή μου για έρευνα, με έχουν οδηγήσει την τελευταία εξαετία σε συμπεράσματα απ’ τον συνδυασμό Αστρολογίας – Αριθμολογίας για να εξάγω ασφαλή συμπεράσματα προγνώσεων σε θέματα που αφορούν κυρίως αισθηματικά, πορεία σχέσης και συμβίωσης, επαγγελματική σταδιοδρομία, αλλά και οικονομιών.
Απ’ την Ημερομηνία Γέννησης ατόμων καταστρώνω το Γενέθλιο Χάρτη από όπου εκτός της Αστρολογικής Ανάλυσης του, και Αριθμολογίας –Αριθμό Πεπρωμένου και Αριθμό Ψυχής, οι Μοίρες στο Ζωδιακό Πλανητών, ακμών Οίκων αλλά και Μεσοδιαστημάτων, ανάλογα το ερώτημα που έχω να εξετάσω, τις χρησιμοποιώ ως συμπληρωματικά στοιχεία Αριθμολογίας, όπως και των αντιστοίχων Μοιρών του Ωροσκοπίου της Ηλιακής Επιστροφής ή του Προοδευτικού Ωροσκοπίου ή Σεληνιακής Επιστροφής του χρονικού διαστήματος που εξετάζεται. Η συμπλήρωση στην Αριθμολογία, Αστρολογικών στοιχείων και συγκεκριμένα Μοιρών δίνει μετά από ταξινόμηση των πλήθος παραδειγμάτων δεδομένα χρήσιμα στην πρόβλεψη.

Στην συμπλήρωση αυτή της Αστρολογίας στην Αριθμολογία, ιδιαίτερο ρόλο παίζουν και Μεσοδιαστήματα Πλανητών όπως και τυχόν Ωριαία Ωροσκόπια του εξεταζόμενου ζητήματος εάν υπάρχουν απ’ τον συμβουλευόμενο.

Η σύνθεση Αριθμολογίας με Αστρολογικά δεδομένα, παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στην πορεία επιχειρήσεων, έχοντας ως δεδομένα στοιχεία έναρξης εργασιών, δημοσιεύσεων ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης επιχειρήσεων, όπως ακόμα και μεταβολής του καταστατικού, αλλά και της ανάλυσης αριθμοδεικτών του Ισολογισμού.

Εάν ενδιαφέρεστε να έχετε απαντήσεις στα ερωτήματά σας όπως και μία έγκυρη πρόβλεψη σε αισθηματικά, οικογενειακά, πορείας σχέσης ή γάμου, όπως και επαγγελματικών, καλέστε στο 14990
Τηλεφωνήστε τώρα στο
PLANET PHONES 14990

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια

Κλήση 14990