Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ 2/4/2024


Για Τρίτη 2/4/2024
Η Σελήνη θα βρίσκεται 09ο 22’ Αιγόκερου  έως 22ο 58’ Αιγόκερου.

Σελήνη Τετράγωνο με Ήλιο στις 06:14 : Η Σελήνη απ’ τις 12ο 52’ Αιγόκερου σχηματίζει Τετράγωνο με τον Ήλιο απ’ τις 12ο 52’ Κριού φέρνοντας αστάθεια, αβεβαιότητα και αποτυχία σε επαφές με άλλους σε Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς, Αιγόκερους του 2ου δεκαημέρου.

Σελήνη Εξάγωνο με Κρόνο στις 07:46 : Η Σελήνη απ’ τις 13ο 44’ Αιγόκερου σχηματίζει ευνοϊκή όψη Εξαγώνου με τον Κρόνο απ’ τις 13ο 44’ Ιχθείων, φέρνοντας σταθερότητα και συναισθηματική ισορροπία και θετική έκβαση σε οικογενειακά σε Αιγόκερους, Ιχθείς του 2ου δεκαημέρου.

Σελήνη Τρίγωνο με Δία στις 14:43 : Η Σελήνη απ’ τις 17ο 40’ Αιγόκερου σχηματίζει θετική όψη Τριγώνου με τον Δία απ’ τις 17ο 40’ Ταύρου φέρνοντας αισιοδοξία, έκφραση συναισθημάτων, επιτυχία σε συναναστροφές σε Ταύρους, Παρθένους, Αιγόκερους του 2ου δεκαημέρου.


Σελήνη Τρίγωνο με Ουρανό στις 20:19 : Η Σελήνη απ’ τις 20ο 52’ Αιγόκερου σχηματίζει ευνοϊκή όψη Τριγώνου με τον Ουρανό απ’ τις 20ο 52’ Ταύρου φέρνοντας ελευθερία, ελεύθερη έκφραση συναισθημάτων, διάθεση απαλλαγής από πιέσεις σε Ταύρους, Παρθένους, Αιγόκερους του 3ου δεκαημέρου.

Στο κείμενο αυτό θα δίνονται οι όψεις που σχηματίζει η Σελήνη με τους Πλανήτες και τον Ήλιο, καθώς και στο Ζώδιο όπου βρίσκεται ο Δορυφόρος της Γης –η Σελήνη.
Θα δίνεται πάντα η θέση και οι όψεις της Σελήνης για την επόμενη μέρα, ενώ κάθε Παρασκευή θα γίνεται ανάρτηση για το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί.
Η Ώρα είναι Ώρα Ελλάδας σε μορφή 24ώρου, ενώ έχει υπολογιστεί εάν είμαστε σε Χειμερινή ή Θερινή ώρα.

Από τον Κώστα Κονδύλη
Για περισσότερες πληροφορίες για την επίδραση της Σελήνης, των Όψεων της και της θέσης της και τις επιδράσεις που προκύπτουν στην καθημερινότητά σας, καλέστε στο 14990
Τηλεφωνίστε τώρα στο
PLANET PHONES 14990

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια

Κλήση 14990