Ινδική Αστρολογία


Από τον Στέλιο Νικολάου

Τηλ. 9019015063

Οι γνώσεις της Ινδικής Αστρολογίας ξεκινούν απ’ τις Βέδες, περίπου το 1500 π.Χ.. Σε αντίθεση με την Αστρολογία της Δύσης η Ινδική Αστρολογία έχει διδακτικές έννοιες σε σχέση με την πρόβλεψη γεγονότων και μία Ανώτερη Ηθική υπόσταση για το αίτιο και το αποτέλεσμα, καθώς άλλωστε στα Σανσκριτικά η Αστρολογική Γνώση είναι η γνώση του θεϊκού φωτός που ο σκοπός της είναι να αποβάλλει την άγνοια.

Το σύστημα της Ινδικής Αστρολογίας, είναι σύστημα που έχει τις ρίζες του στο παρελθόν και βασίζεται σε Γνώση που αποκτήθηκε απ’ τους Αρχαίους Ινδούς όπου είχαν ασχοληθεί με τη μελέτη των επιδράσεων των Πλανητών στη Ζωή των Ανθρώπων και στα καθημερινά τους θέματα.
Στην Ινδική Αστρολογία μεγάλο ρόλο θα έλεγα καταλυτικό παίζει το Κάρμα των προηγούμενων ενσαρκώσεων που γίνεται το Κάρμα της παρούσας ενσάρκωσης με αποτέλεσμα να έλκει πρόσωπα και γεγονότα για να εκπληρωθεί.

Οι προβλέψεις γίνονται με το σύστημα Σαγιάνα που βασίζεται απ’ την Ημερομηνία Γέννησης, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται και σύνθετοι μαθηματικοί υπολογισμοί, ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε πως το Ινδικό Ωροσκόπιο βασίζεται στον Αστρικό Ζωδιακό Κύκλο, ενώ ο Τροπικός Ζωδιακός χρησιμοποιείται μόνον για τον υπολογισμό του Λάγκνα που είναι ο Ωροσκόπος της Ινδικής Αστρολογίας, αλλά μετά τους υπολογισμούς θα χρησιμοποιηθεί και πάλι ο Αστρικός Λάγκνα.

Τηλεφωνήστε τώρα στο
PLANET PHONES 14990

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια

Κλήση 14990