Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ 7-8/10/2023


Για Σάββατο 7/10/2023
Η Σελήνη θα βρίσκεται από 16ο 43’ Καρκίνου έως 28ο 47’ Καρκίνου.
Σελήνη σε Κενό Πορείας από 22:12.

Σελήνη Εξάγωνο με Ουρανό στις 11:22 : Η Σελήνη απ’ τις 22ο 27’ Καρκίνου σχηματίζει ευνοϊκή όψη Εξαγώνου με τον Ανάδρομο Ουρανό απ’ τις 22ο 27’ Ταύρου φέρνοντας ελευθερία, ελεύθερη έκφραση συναισθημάτων, διάθεση απαλλαγής από πιέσεις σε Ταύρους, Καρκίνους του 3ου δεκαημέρου.

Σελήνη Τρίγωνο με Ποσειδώνα στις 17:58 : Η Σελήνη απ’ τις 25ο 46’ Καρκίνου σχηματίζει Τρίγωνο με τον Ανάδρομο Ποσειδώνα απ’ τις 25ο 46’ Ιχθείων φέρνοντας πλούσια συναισθήματα, καλλιτεχνική έκφραση, αλληλέγγυα διάθεση σε Καρκινους, Ιχθείς του 3ου δεκαημέρου.

Σελήνη Τετράγωνο με Άρη στις 20:25 : Η Σελήνη απ’ τις 27ο 00’ Καρκίνου σχηματίζει Τετραγώνου με τον Άρη απ’ τις 27ο 00’ Ζυγού φέρνοντας ένταση, εριστική διάθεση και πιθανές εντάσεις με οικογενειακά πρόσωπα σε Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς, Αιγόκερους του 3ου δεκαημέρου.

Σελήνη Αντίθεση με Πλούτωνα στις 22:11 : Η Σελήνη απ’ τις 27ο 53’ Καρκίνου έρχεται σε Αντίθεση με τον Ανάδρομο Πλούτωνα απ’ τις 27ο 53’ Αιγόκερου φέρνει ένταση, υποψίες, τάσεις περιορισμού σε Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς, Αιγόκερους του 3ου δεκαημέρου.

Για Κυριακή 8/10/2023
Η Σελήνη θα βρίσκεται από 28ο 47’ Καρκίνου έως 10ο 43’ Λέοντα.
Σελήνη σε Κενό Πορείας έως 02:26.
Είσοδος στον Λέοντα στις 02:26.

Σελήνη Εξάγωνο με Ερμή στις 14:47: Η Σελήνη απ’ τις 06ο 09’ Λέοντα έρχεται σε Εξάγωνο με τον Ερμή απ’ τις 06ο 09’ Ζυγού φέρνοντας ισορροπία συναισθηματική και πνευματική και επιτυχημένες συναναστροφές σε Λέοντες, Ζυγούς του 1ου δεκαημέρου.  

Για περισσότερες πληροφορίες για την επίδραση της Σελήνης, των Όψεων της και της θέσης της και τις επιδράσεις που προκύπτουν στην καθημερινότητά σας, καλέστε στο 14990
Κώστας Κονδύλης
Τηλεφωνήστε τώρα στο
PLANET PHONES 14990

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια

Κλήση 14990