Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ 22/11/2023


Για Τετάρτη 22/11/2023
Η Σελήνη θα βρίσκεται από 18ο 36’ Ιχθείων έως 02ο 45’ Κριού.
Σελήνη σε Κενό Πορείας από 17:11 έως 19:21.
Είσοδος στον Κριό στις 19:21.

Σελήνη Εξάγωνο με Ουρανό στις 03:35 : Η Σελήνη απ’ τις 20ο 43’ Ιχθείων σχηματίζει ευνοϊκή όψη Εξαγώνου με τον Ανάδρομο Ουρανό απ’ τις 20ο 43’  Ταύρου φέρνοντας ελευθερία, ελεύθερη έκφραση συναισθημάτων, διάθεση απαλλαγής από πιέσεις σε Ταύρους, Ιχθείς του 3ου δεκαημέρου.

Σελήνη Σύνοδο με Ποσειδώνα στις 10:45: Η Σελήνη έρχεται σε Σύνοδο με τον Ανάδρομο Ποσειδώνα στις 24ο 56’ Ιχθείων φέρνοντας ψυχική και συναισθηματική σύγχυση, εξιδανίκευση ατόμων και καταστάσεων και απογοητεύσεις σε Δίδυμους, Παρθένους, Τοξότες, Ιχθείς του 3ου δεκαημέρου.
Σελήνη Εξάγωνο με Πλούτωνα στις 16:29 : Η Σελήνη απ’ τις 28ο 19’ Ιχθείων σχηματίζει ευνοϊκή όψη Εξαγώνου με τον Πλούτωνα απ’ τις 28ο 19’ Αιγόκερου ενισχύοντας ψυχικά και συναισθηματικά και φέρνοντας θάρρος και αντοχή σε Αιγόκερους, Ιχθείς του 3ου δεκαημέρου.
Σελήνη Τρίγωνο με Άρη στις 17:09 : Η Σελήνη απ’ τις 28ο 43’ Ιχθείων σχηματίζει ευνοϊκή όψη Τριγώνου με τον Άρη απ’ τις 28ο 43’ Σκορπιού φέρνοντας δυναμισμό και ευκολία στην αντιμετώπιση καταστάσεων σε Καρκίνους, Σκορπιούς, Ιχθείς του 3ου δεκαημέρου.
Σελήνη Τρίγωνο με Ήλιο στις 19:34 : Η Σελήνη απ’ τις 00ο 08’ Κριού σχηματίζει Τρίγωνο με τον Ήλιο απ’ τις 00ο 08’ Τοξότη φέρνοντας ισορροπία συναισθηματική – πνευματική, επιτυχία στις συναναστροφές και στις οικογενειακές συγκεντρώσεις σε Κριούς, Λέοντες, Τοξότες του 1ου δεκαημέρου.

Από τον Κώστα Κονδύλη
Τηλ. 14990

Στο κείμενο αυτό θα δίνονται οι όψεις που σχηματίζει η Σελήνη με τους Πλανήτες και τον Ήλιο, καθώς και στο Ζώδιο όπου βρίσκεται ο Δορυφόρος της Γης –η Σελήνη.
Θα δίνεται πάντα η θέση και οι όψεις της Σελήνης για την επόμενη μέρα, ενώ κάθε Παρασκευή θα γίνεται ανάρτηση για το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί.
Η Ώρα είναι Ώρα Ελλάδας σε μορφή 24ώρου, ενώ έχει υπολογιστεί εάν είμαστε σε Χειμερινή ή Θερινή ώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες για την επίδραση της Σελήνης, των Όψεων της και της θέσης της και τις επιδράσεις που προκύπτουν στην καθημερινότητά σας, καλέστε στο 14990
Τηλεφωνήστε τώρα στο
PLANET PHONES 14990

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια

Κλήση 14990