Τετράγωνο Ήλιου - Κρόνου 23/11/2023


Από τη Μαρία Μιχαήλου
Τηλ. 14990

Στις 23/11/2023 11:47 π.μ., ο Ήλιος απ’ τις 00ο 49’ Τοξότη θα σχηματίσει αρνητική όψη Τετραγώνου με τον Κρόνο απ’ τις 00ο 49’ των Ιχθείων.
Η συγκεκριμένη όψη είναι αρνητική για Δίδυμους, Παρθένους, Τοξότες και Ιχθείς που γεννήθηκαν : 21-22/5, 23-24/8, 22-23/11, 19-20/2.
καθώς τους φέρνει κατάπτωση δυνάμεων, απαισιοδοξία, φόρτιση από υποχρεώσεις και μια αίσθηση πως βρίσκουν κωλύματα και αντιμετωπίζουν αποτυχίες στη δράση τους.
Το Τετράγωνο Ήλιου – Κρόνου έχει διάρκεια από 22/11 μέχρι 24/11.
Η συγκεκριμένη όψη θα επηρεάσει και όσους έχουν στο Προσωπικό τους Ωροσκόπιο πλανήτες μεταξύ 1ης έως 2ης μοίρας των Ζωδίων του Μεταβλητών Σταυρού – Διδύμους, Παρθένο, Τοξότη, Ιχθείς.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις επιδράσεις της συγκεκριμένη όψης στο Ωροσκόπιο σας, καλέστε στο 14990
Τηλεφωνήστε τώρα στο
PLANET PHONES 14990

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια

Κλήση 14990