Νέα Σελήνη 11/1/2024


Η Νέα Σελήνη στις 11/1/2024 και ώρα 13:57 στις 20ο 44’ Αιγόκερου φαίνεται να ευνοεί Ταύρους, Παρθένους, Αιγόκερους 20ης έως 22ης μοίρας, δηλαδή γεννημένους μεταξύ: 10-11/5, 12-13/9, 10-11/1 σε νέα ξεκινήματα και πρωτοβουλίες.
Με Ωροσκόπο στην 3η μοίρα των Διδύμων και την Νέα Σελήνη στον 9ο Οίκο φαίνεται να ευνοεί δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση και τον τουρισμό.
Η Νέα Σελήνη σε Ταυ Τετράγωνο με τους Δεσμούς της Σελήνης φέρνει ανατροπές και γυρίσματα της Μοίρας του Κόσμου από διοικήσεις και κυρίως Κυβερνήσεις.
Η Νέα Σελήνη στον 9ο Οίκο του Ωροσκοπίου της Ελλάδας σε φαίνεται να ευνοεί πρωτοβουλίες για τις σχέσεις με ξένες επιχειρήσεις και Κυβερνήσεις τους ενώ σε θετικές Όψεις με τους Δεσμούς του Ωροσκοπίου της Ελλάδας ενδέχεται να φέρει ένα γύρισμα της τύχης υπέρ της Χώρας και σε Σύνοδο με τον Ποσειδώνα να ευνοεί την Ναυτιλία και κάποιες φαρμακευτικές εταιρείες.

Από τον Κώστα Κονδύλη
Τηλ. 14990

Για περισσότερες πληροφορίες για τις επιδράσεις της Νέας Σελήνης στο Ωροσκόπιο σας ή αγαπημένων προσώπων, καλέστε στο 14990 
Τηλεφωνήστε τώρα στο
PLANET PHONES 14990

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια

Κλήση 14990