Τετράγωνο Άρη - Δία 27/2/2024


Στις 27/2/2024 και ώρα Ελλάδας 10:30 π.μ. ο Άρης απ’ τις 10ο 52’ Υδροχόου θα σχηματίσει αρνητική όψη Τετραγώνου -90ο - με τον Δία απ’ τις 10ο 52’ Ταύρου.
Η συγκεκριμένη όψη είναι αρνητική για Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς, Υδροχόους που έχουν γεννηθεί : 29/4-2/5, 1-4/8, 2-4/11, 29-31/1 καθώς τους φέρνει μεγαλεπίβολα σχέδια και αδιαφορία για τις συνέπειες των πράξεών τους, όπως επίσης και ρίσκο με ενδεχόμενες αποτυχίες αλλά και μία κατασπατάληση δυνάμεων και πιθανές παράνομες ενέργειες.
Το Τετράγωνο Άρη – Δία έχει διάρκεια από 25/2 μέχρι 1/3.
Η συγκεκριμένη όψη θα επηρεάσει και όσους έχουν στο Προσωπικό τους Ωροσκόπιο πλανήτες μεταξύ 10ης έως 12ης μοίρας των Ζωδίων του Σταθερού Σταυρού (Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς, Υδροχόους).

Από τον Κώστα Κονδύλη

Για περισσότερες πληροφορίες για τις επιδράσεις της συγκεκριμένη όψης στο Ωροσκόπιο σας, καλέστε στο 14990
Τηλεφωνίστε τώρα στο
PLANET PHONES 14990

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια

Κλήση 14990