Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ 15/4/2024


Για Δευτέρα 15/4/2024
Η Σελήνη θα βρίσκεται 14ο 41’ Καρκίνου έως 27ο 13’ Καρκίνου.

Σελήνη Τρίγωνο με Κρόνο στις 00:47 : Η Σελήνη απ’ τις 15ο 06’ Καρκίνου σχηματίζει ευνοϊκή όψη Τριγώνου με τον Κρόνο απ’ τις 15ο 06’ Ιχθείων, φέρνοντας σταθερότητα και συναισθηματική ισορροπία και θετική έκβαση σε οικογενειακά σε Καρκίνους, Σκορπιούς, Ιχθείς του 2ου δεκαημέρου.

Σελήνη Τρίγωνο με Άρη στις 06:17 : Η Σελήνη απ’ τις 18ο 00’ Καρκίνου σχηματίζει ευνοϊκή όψη Τριγώνου με τον Άρη απ’ τις 18ο 00’ Ιχθείων φέρνοντας δυναμισμό και ευκολία στην αντιμετώπιση καταστάσεων σε Καρκίνους, Σκορπιούς, Ιχθείς του 2ου δεκαημέρου.

Σελήνη Τετράγωνο με Ερμή στις 10:12 : Η Σελήνη απ’ τις 20ο 03’ Καρκίνου σχηματίζει Τετράγωνο με τον Ανάδρομο Ερμή απ’ τις 20ο 03’ Κριού φέρνοντας σύγχυση συναισθηματική και πνευματική και ακατάλληλες επαφές σε Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς, Αιγόκερους του 3ου δεκαημέρου.

Σελήνη Εξάγωνο με Δία στις 11:05 : Η Σελήνη απ’ τις 20ο 31’ Καρκίνου σχηματίζει θετική όψη Εξαγώνου με τον Δία απ’ τις 20ο 31’ Ταύρου φέρνοντας αισιοδοξία, έκφραση συναισθημάτων, επιτυχία σε συναναστροφές σε Ταύρους, Καρκίνους του 3ου δεκαημέρου.

Σελήνη Εξάγωνο με Ουρανό στις 13:00 : Η Σελήνη απ’ τις 21ο 31’ Καρκίνου σχηματίζει ευνοϊκή όψη Εξαγώνου με τον Ουρανό απ’ τις 21ο 31’ Ταύρου φέρνοντας ελευθερία, ελεύθερη έκφραση συναισθημάτων, διάθεση απαλλαγής από πιέσεις σε Ταύρους, Καρκίνους του 3ου δεκαημέρου.

Σελήνη Τετράγωνο με Ήλιο στις 22:13 : Η Σελήνη απ’ τις 26ο 18’ Καρκίνου σχηματίζει Τετράγωνο με τον Ήλιο απ’ τις 26ο 18’ Κριού φέρνοντας αστάθεια, αβεβαιότητα και αποτυχία σε επαφές με άλλους σε Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς, Αιγόκερους του 3ου δεκαημέρου.

Στο κείμενο αυτό θα δίνονται οι όψεις που σχηματίζει η Σελήνη με τους Πλανήτες και τον Ήλιο, καθώς και στο Ζώδιο όπου βρίσκεται ο Δορυφόρος της Γης –η Σελήνη.
Θα δίνεται πάντα η θέση και οι όψεις της Σελήνης για την επόμενη μέρα, ενώ κάθε Παρασκευή θα γίνεται ανάρτηση για το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί.
Η Ώρα είναι Ώρα Ελλάδας σε μορφή 24ώρου, ενώ έχει υπολογιστεί εάν είμαστε σε Χειμερινή ή Θερινή ώρα.


Από τον Κώστα Κονδύλη
Για περισσότερες πληροφορίες για την επίδραση της Σελήνης, των Όψεων της και της θέσης της και τις επιδράσεις που προκύπτουν στην καθημερινότητά σας, καλέστε στο 14990
Τηλεφωνήστε τώρα στο
PLANET PHONES 14990

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια

Κλήση 14990