Εξάγωνο Άρη - Δία 19/4/2024


Στις 19/4/2024 στις 18:28 ο Άρης απ’ τις 21ο 29’ των Ιχθείων θα σχηματίσει γωνία θετική – Εξαγώνου – με τον Δία απ’ την 21ο 29’ Ταύρου.
Η συγκεκριμένη όψη, που κορυφώνει τη δράση της στις 19/4, έχει διάρκεια από 17/4/2024 μέχρι και 21/4/2024 και είναι ιδιαίτερα θετική για Ταύρους, Ιχθείς που έχουν γενέθλια :
9-12/5, 10-13/3 όπως και όσους έχουν στο Γενέθλιο Ωροσκόπιο τους Πλανήτες μεταξύ 20ης με 23ης μοίρας Ταύρου, Ιχθύ.
Το Εξάγωνο Άρη – Δία, χαρίζει στη διάθεση δημιουργίας πάνω στις ιδέες και πεποιθήσεις και γενικότερα φέρνει μία αξιόλογη και επιτυχημένη δράση που την περιλαμβάνει η επιτυχία.

Από τη Μαρία Μιχαήλου
Για περισσότερες πληροφορίες για τις επιδράσεις της συγκεκριμένη όψης στο Ωροσκόπιο σας, καλέστε στο 14990
Τηλεφωνήστε τώρα στο
PLANET PHONES 14990

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια

Κλήση 14990