Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ 20/4-21/4/2024


Για Σάββατο 20/4/2024
Η Σελήνη θα βρίσκεται 15ο 10’ Παρθένου έως 26ο 58’ Παρθένου.

Σελήνη Αντίθεση με Κρόνο στις 00:52 : Η Σελήνη απ’ τις 15ο 36' Παρθένου σχηματίζει Αντίθεση με τον Κρόνο απ’ τις 15ο 36' Ιχθείων φέρνοντας μελαγχολία, τάσεις απόσυρσης και εσωστρέφειας και συναισθηματικό κενό σε Δίδυμους, Παρθένους, Τοξότες, Ιχθείς του 2ου δεκαημέρου.
Σελήνη Τρίγωνο με Δία στις 13:13 : Η Σελήνη απ’ τις 21ο 40’ Παρθένου σχηματίζει θετική όψη Εξαγώνου με τον Δία σε Στάση απ’ τις 21ο 40’ Ταύρου φέρνοντας αισιοδοξία, έκφραση συναισθημάτων, επιτυχία σε συναναστροφές σε Ταύρους, Παρθένους, Αιγόκερους του 3ου δεκαημέρου.

Σελήνη Τρίγωνο με Ουρανό στις 13:28 : Η Σελήνη απ’ τις 21ο 47’ Παρθένου σχηματίζει ευνοϊκή όψη Τριγώνου με τον Ουρανό απ’ τις 21ο 47’ Ταύρου φέρνοντας ελευθερία, ελεύθερη έκφραση συναισθημάτων, διάθεση απαλλαγής από πιέσεις σε Ταύρους, Παρθένους, Αιγόκερους του 3ου δεκαημέρου.

Σελήνη Αντίθεση με Άρη στις 14:09 : Η Σελήνη απ’ τις 22ο 07’ Παρθένου σχηματίζει Αντίθεση με τον Άρη απ’ τις 22ο 07’ Ιχθείων φέρνοντας ένταση, εριστική διάθεση και πιθανές εντάσεις με οικογενειακά πρόσωπα σε Δίδυμους, Παρθένους, Τοξότες, Ιχθείς του 3ου δεκαημέρου.


Για Κυριακή 21/4/2024
Η Σελήνη θα βρίσκεται 26ο 58’ Παρθένου έως 08ο 49’ Ζυγού.
Σελήνη σε Κενό Πορείας από 03:21 έως 06:09.
Είσοδος στον Ζυγό στις 06:09.

Σελήνη Αντίθεση με Ποσειδώνα στις 03:19 : Η Σελήνη απ’ τις 28ο 36’ Παρθένου σχηματίζει Αντίθεση με τον Ποσειδώνα απ’ τις 28ο 36’ Ιχθύων φέρνοντας ψυχική και συναισθηματική σύγχυση, εξιδανίκευση ατόμων και καταστάσεων και απογοητεύσεις σε Δίδυμους, Παρθένους, Τοξότες, Ιχθείς του 3ου δεκαημέρου.

Σελήνη Τρίγωνο με Πλούτωνα στις 10:20 : Η Σελήνη απ’ τις 02ο 04’ Ζυγού σχηματίζει ευνοϊκή όψη Τριγώνου με τον Πλούτωνα απ’ τις 02ο 04’ Υδροχόου ενισχύοντας ψυχικά και συναισθηματικά και φέρνοντας θάρρος και αντοχή σε Δίδυμους, Ζυγούς, Υδροχόους του 1ου δεκαημέρου.ορφή 24ώρου, ενώ έχει υπολογιστεί εάν είμαστε σε Χειμερινή ή Θερινή ώρα.

Από τον Κώστα Κονδύλη
Για περισσότερες πληροφορίες για την επίδραση της Σελήνης, των Όψεων της και της θέσης της και τις επιδράσεις που προκύπτουν στην καθημερινότητά σας, καλέστε στο 14990

Τηλεφωνήστε τώρα στο
PLANET PHONES 14990

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια

Κλήση 14990