Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ 30/4/2024

Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ 30/4/2024

Για Τρίτη 30/4/2024
Η Σελήνη θα βρίσκεται 19ο 37’ Αιγόκερου έως 03ο 14’ Υδροχόου.
Σελήνη σε Κενό Πορείας από 18:20 έως 18:21.
Είσοδος στον Υδροχόο στις 18:21.


Σελήνη Τρίγωνο με Ουρανό στις 04:49 : Η Σελήνη απ’ τις 22ο 20’ Αιγόκερου σχηματίζει ευνοϊκή όψη Τριγώνου με τον Ουρανό απ’ τις 22ο 20’ Ταύρου φέρνοντας ελευθερία, ελεύθερη έκφραση συναισθημάτων, διάθεση απαλλαγής από πιέσεις σε Ταύρους, Παρθένους, Αιγόκερους του 3ου δεκαημέρου.

Σελήνη Τρίγωνο με Δία στις 07:39 : Η Σελήνη απ’ τις 23ο 56’ Αιγόκερου σχηματίζει θετική όψη Τριγώνου με τον Δία απ’ τις 23ο 56’ Ταύρου φέρνοντας αισιοδοξία, έκφραση συναισθημάτων, επιτυχία σε συναναστροφές σε Ταύρους, Παρθένους, Αιγόκερους του 3ου δεκαημέρου.

Σελήνη Εξάγωνο με Ποσειδώνα στις 16:25 : Η Σελήνη απ’ τις 28ο 54' Αιγόκερου σχηματίζει Εξάγωνο με τον Ποσειδώνα απ’ τις 28ο 54’ Ιχθείων φέρνοντας πλούσια συναισθήματα, καλλιτεχνική έκφραση, αλληλέγγυα διάθεση σε Ταύρους, Ιχθείς του 3ου δεκαημέρου.

Σελήνη Εξάγωνο με Άρη στις 18:19 : Η Σελήνη απ’ τις 29ο 59’ Αιγόκερου σχηματίζει ευνοϊκή όψη Εξαγώνου με τον Άρη απ’ τις 29ο 59’ Ιχθείων φέρνοντας δυναμισμό και ευκολία στην αντιμετώπιση καταστάσεων σε Αιγόκερους, Ιχθείς του 3ου δεκαημέρου.

Σελήνη Τετράγωνο με Αφροδίτη στις 21:04 : Η Σελήνη απ’ τις 01ο 34’ Υδροχόου σχηματίζει αρνητική όψη Τετραγώνου με την Αφροδίτη απ’ τις 01ο 34’ Ταύρου δίνοντας ανισορροπία συναισθηματική και ψυχική και αστάθεια και ακατάλληλες επαφές σε Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς, Υδροχόους του 1ου δεκαημέρου.

Σελήνη Σύνοδο με Πλούτωνα στις 22:00 : Η Σελήνη έρχεται σε Σύνοδο με τον Πλούτωνα στις 02ο 06’ Υδροχόου και φέρνει ένταση, υποψίες, τάσεις περιορισμού σε Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς, Υδροχόους του 1ου δεκαημέρου.

Στο κείμενο αυτό θα δίνονται οι όψεις που σχηματίζει η Σελήνη με τους Πλανήτες και τον Ήλιο, καθώς και στο Ζώδιο όπου βρίσκεται ο Δορυφόρος της Γης –η Σελήνη.
Θα δίνεται πάντα η θέση και οι όψεις της Σελήνης για την επόμενη μέρα, ενώ κάθε Παρασκευή θα γίνεται ανάρτηση για το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί.
Η Ώρα είναι Ώρα Ελλάδας σε μορφή 24ώρου, ενώ έχει υπολογιστεί εάν είμαστε σε Χειμερινή ή Θερινή ώρα.

Από τον Κώστα Κονδύλη
Για περισσότερες πληροφορίες για την επίδραση της Σελήνης, των Όψεων της και της θέσης της και τις επιδράσεις που προκύπτουν στην καθημερινότητά σας, καλέστε στο 14990
Τηλεφωνήστε τώρα στο
PLANET PHONES 14990

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια

Κλήση 14990